NEBĽABOC!
Pre nezamestnaných

Naučte sa, ako správne ovládať silu vášho hlasu. NEBĽABOC! vám pomôže získať sebadôveru, sebaistotu, ktorú každý pred pohovormi do nového zamestnania stráca. Osvojte si techniky rozprávania na verejnosti či herecké techniky, ktoré vám pomôžu v rôznych smeroch vášho života.

Workshop NEBĽABOC! obsahuje


5 hodinový workshop NEBĽABOC! vedú dvaja skúsení lektori, ktorí sú divadelní herci, režiséri, performeri, autori námetov a divadelných hier s dlhoročnou praxou.

Od roku 2015 vedú spoločne tento workshop. Maximálny počet účastníkov na jeden workshop je 12 ľudí, minimálna účasť 10 ľudí.

5 hodín/ 2 lektori/ max. 12 účastníkov/ 35 eur
Čo vám projekt prinesie?
  • naučíte sa využívať základné herecké techniky, ktoré pomáhajú zlepšiť komunikačné schopnosti, ktoré sú v rámci osobnej a pracovnej oblasti informačne správne vypovedané a zrozumiteľné
  • osvojíte si nástroje na zvládanie verejnej prezentácie, návod ako sa na ňu pripraviť a prezentovať seba a svoje schopnosti
  • workshopom získate komunikačné zručnosti, ktoré vám pomôžu k jasnejšej komunikácii na pracovisku, väčšiemu sebavedomie pri hľadaní zamestnania a lepšiemu uplatneniu na v spoločnosti ako takej. Tento workshop je preto vhodný aj pre absolventov stredných a vysokých škôl.
  • nie je dôležité mať za sebou niekoľkoročné pracovné skúsenosti, dôležité je vedieť vyzdvihnúť a predať tie, ktorými disponujete
  • zvýhodnená cena 50% ZĽAVA

 

Pre koho je projekt určený?
  • ak máte záujem zúčastniť sa workshopu NEBĽABOC! je nutné, aby ste boli registrovaný na ÚPSVaR 
  • workshop je určený taktiež pre absolventov stredných škôl, čerstvých absolventov vysokých škôl a študentov posledných ročníkov, ktorí si hľadajú zamestnanie.

 

Na prihlásenie sa v rámci projektu Inovuj ty! je potrebné mať potvrdenie z ÚPSVaR, že ste registrovaný. V prípade študentov je nutné doložiť potvrdenie o návšteve školy.